Trainingsuren A-préminiemen

Op vraag van trainster Nathalie De Smet (Préminiemen A - 2de jaars) worden de trainingsuren op DONDERDAGAVOND lichtjes gewijzigd nl. van 17u30 tot 19u00 (in plaats van 17 tot 18u30 zoals in de Nidakbrochure vermeld staat).

Dit laat de trainster toe om tijdig aanwezig te zijn.

Gelieve ons te verontschuldigen voor deze laattijdige wijziging aub.

Het Nidakbestuur