Gedragscode 'pesten'

De voorbije maanden werd het Nidakbestuur geconfronteerd met klachten betreffende onbehoorlijk gedrag in de schoot van de kadettenploeg.

Gebruik makend van de afwezigheid van de trainer werd de kleedkamer een plaats waar pestgedrag ten overstaan van sociaal zwakkeren werd uitgeoefend.

De gedragscode bij Nidak voorziet in een correct gedrag van iedereen ten overstaan van de medespelers, trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek.

Onaangepaste taal en foutief mailgebruik worden niet getolereerd ! Schelden, het gebruik van dreigende taal of het maken van kwetsende opmerkingen wordt niet toegelaten.

Het is verboden om fysiek geweld te gebruiken zoals slaan, schoppen of duwen. Tevens dient iedereen de uitrusting en het materiaal van jezelf en andere sporters te respecteren.

Sluit niemand uit, verspreid geen roddels of geruchten, ook niet online.

Respecteer de privacy van jezelf en anderen en neem en verspreid nooit ongevraagde foto’s of persoonlijke informatie zonder toestemming, ook niet online. Neem de smartphone niet mee in de kleedkamers of laat hem in de sporttas. Doe niet online wat je ook niet in ‘real life” zou doen.

Is er een probleem dan bespreek je dit met de trainer. Hij/zij zal proberen een oplossing te vinden. Indien nodig kan de trainer of jezelf, met medeweten van de trainer, het probleem voorleggen aan de ploegverantwoordelijke.

Aanvullend zal het Nidakbestuur een aanspreekpunt integriteit aanduiden.

Het Nidakbestuur zal streng optreden tegen pesterijen en eist van iedereen respect voor elkaar. Wie zich niet aan de regels houdt ontvangt een mondelinge of “schriftelijke waarschuwing”, een tijdelijke sanctie of een uitsluiting van lidmaatschap bij Nidak.

Nidak streeft naar een sportklimaat waar iedereen zich thuis voelt. Volleybal is er voor iedereen. Er is geen plaats bij ons voor discriminatie, racisme, pesterijen, vandalisme of uitsluiting.

Het Nidakbestuur.
19 januari 2018

PDF:
PDF-pictogramGedragscode 'pesten'.pdf