NIDAK privacyverklaring

Als NIDAK NIEUWKERKEN vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

NIDAK NIEUWKERKEN vzw
Grote Heimelinkstraat, 224,
9100 Sint Niklaas
An.de.rudder@telenet.be
03/778.14.55

Uw persoonsgegevens worden door NIDAK NIEUWKERKEN vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • Aansluiting en deelname aan de volleybalcompetitie georganiseerd door VOLLEY VLAANDEREN en VOLLEY OOST-VLAANDEREN ;
  • Aansluiting en deelname aan de sport- en andere activiteiten van NIDAK NIEUWKERKEN vzw ;
  • Het bekomen van subsidies door VOLLEY VLAANDEREN en de OVERHEID (Stadsbestuur e.a.).

Voor de bovenstaande doelstellingen en rechtsgronden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van U vragen :

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mailadres ;
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door de Overheid zoals o.a. Rijksregisternummer ;
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit, kledingmaten, foto’s*

De foto’s of videobeelden gemaakt tijdens de Nidakwedstrijden en –evenementen kunnen gepubliceerd worden in nidakpublicaties en/of op de –website.

De door U verstrekte gegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens slechts delen met andere partijen indien U ons hier de uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Desgevallend heeft U ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

NIDAK NIEUWKERKEN vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovenvermelde doelstellingen (maximaal 3 jaar na laatste gebruik).

U heeft een recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van U ontvangen hebben. Tevens kan U bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) en heeft U het recht om de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf of in opdracht van Uzelf direct aan een andere partij. Wij kunnen U in dit verband vragen zich te legitimeren.

Bovenaan deze verklaring staat bij wie je contact kan opnemen.

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij U hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Indien NIDAK NIEUWKERKEN vzw zijn privacy statement wil wijzigen zullen wij hierover steeds communiceren via onze website.

Het Nidakbestuur.