NIDAK JEUGDVOLLEYBALSTAGE

Beste jeugdspeelsters en ouders,

Tijdens de kerst- en nieuwjaarsvakantie wordt met medewerking van de Nidaktrainers, een speciale trainingsdag georganiseerd voor alle jeugdspeelsters van Nidak.

Deze vindt plaats op : VRIJDAG 4 JANUARI 2019 van 10u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u00 in sporthal De Mispelaer te Nieuwkerken.

Medewerking wordt verleend door Kato Snauwaert, ex-spelverdeelster van de Nationale Damesvolleybalploeg.

De deelneemsters betalen voor de stage 5 € (bij voorbaat te betalen). Hiervoor ontvangen zij tijdens de middagpauze een snack en een drankje. Inschrijven kan met onderstaande inschrijvingsstrook te bezorgen bij de jeugdtrain(st)er of via mail bij An De Rudder (an.de.rudder@telenet.be) of Dirk Verdonck (verdonckdirk@telenet.be).

Alvast van harte welkom op deze NIDAK JEUGDSTAGE.
HET NIDAKBESTUUR
www.nidak.be
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ondergetekende (naam en voornaam) ………………………………………………….
(ploeg) ……………………………………………………………………………………….
neemt deel aan de nidakjeugdstage op vrijdag 04/01/2019 en betaalt/stort een bedrag van 5€ op rekeningnr. BE94 6528 0569 4614 van Nidak, Nieuwkerken-W.